English ן Pусский ן العربية 
 
 
 מי אנחנו
מקימי האירגון התקבצו לעשייה משותפת לקידום ענינם, רווחתם ואיכות חייהם של חולי תסמונת מיאלודיספלסטית ובני משפחותיהם.
חברי האירגון מכירים בחשיבות הטיפול הרפואי והתומך באמצעות המערך הרפואי, המשפחתי והקהילתי הסובב את החולה.
יוזמי האירגון הם: רופאים מובילים בתחומם, חולים, בני משפחה ומתנדבים אחרים.
האירגון אינו מזוהה עם מרכז רפואי כלשהו אן עם גישה טיפולית מסוימת.
האירגון יפעל לקידום שיתוף הפעולה בין המרכזים הרפואיים בישראל, על מנת לקדם את מקומה של הקהילה הרפואית המקצועית הישראלית, ובכך לאפשר קידום וחשיפה ליבוא ויישום של טיפולים חדשים ופורצי דרך עבור החולים.
האירגון יפעל בשקיפות מלאה, תוך שמירה על צנעת הפרט והסודיות הרפואית.
האירגון יפעל לקידום שיתוף הפעולה בין המרכזים הרפואיים בישראל, על מנת לקדם את מקומה של הקהילה הרפואית המקצועית הישראלית, ובכך לאפשר קידום וחשיפה ליבוא ויישום של טיפולים חדשים ופורצי דרך עבור החולים.
על המחלה
אבחנה ומדדים
טיפול

מטרות עמותת ת.מ.י.ד

מטרת חברי האירגון היא לתמוך בחולים ובני משפחותיהם, באמצעות:
הנגשת מידע נוח, המיועד לאנשים שאינם מומחים במקצועות הרפואה
תמיכה אישית בחולים ובני משפחותיהם, על בסיס התנדבותי, במסגרת הקהילה 
פיתוח וקידום המודעות למחלה בקרב הציבור וצוותי רפואה מקצועיים בקהילה 
מימון לצורך פתיחת האפשרות לטיפולים באמצעות תרופות חדשות, או יישום טיפולים תרופתיים ממחלות אחרות לצורך הטיפול במחלת ה MDS, והכללת טיפולים אלו בסל התרופות.
בניית אתרים - מועלם גלית