*
 *


האם הנרשם הוא החולה או מלווה:  *האם בכוונתך להגיע לכנס?  *