*
 *


 *

האם הנרשם הוא החולה או מלווה:  *


האם בכוונתך להגיע לכנס?  *